Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Norsk Geofysisk Forening

Om

Norsk Geofysisk Forening (NGF) er en interesseorganisasjon for norske forskere i geofysikk og har som mål å fremme samarbeidet innen de geofysiske vitenskaper. Foreningen ble startet i 1917 og har rundt 200 medlemmer, hvorav de fleste hører hjemme i fagene meteorologi, oseanografi, hydrologi, faste jords fysikk, kosmisk fysikk/ionosfærefysikk og vulkanologi/geokjemi. Fra rundt år 2000 har foreningen også fått tilsig av personer fra geodesi.

Innmelding i NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Betalt kontingent i NGF inkluderer også medlemskap i European Geosciences Union (EGU) eller American Geophysical Union (AGU) hvis medlemmet ønsker det.

Innmelding i NGF, oppdatering av medlemsinfo eller andre meldinger til styret kan formidles gjennom skjema under menyvalget "Medlem".

Mye av foreningens formål og historie er oppsummert i en poster som først ble lagd i 2007, men som er oppdatert for 2012 (se under). Last gjerne ned og distribuer til geofysikere for å orientere om foreningen.

Poster

Oppslagstavle:

24.05.2022
Norsk Geofysisk Forening ønsker velkommen til årsmøte og symposium på Lillestrøm 9.-10. november. Les mer her.

01.11.2021
NGF hadde årsmøte og symposium i Bergen i slutten av oktober. Vertskap var Meteorologisk institutt og Bjerknessenteret. Det var vel 30 deltakere og foredrag om alt fra jordskjelvsvermer til breer og satelittmålinger av bølger. Torsdag kveld var det festmiddag i den nye restauranten på Ulrikens topp i friskt høstvær. Foredrag er tilgjengelig herfra.

Merk at disse nettsidene er relativt statiske og at mesteparten av kommunikasjonen foregår via e-post. Ta kontakt med medlemmer i Styret dersom du har spørsmål.

Internt
Oppdatert 24. mai 2022. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: