Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt

Norsk Geofysisk Forening

Om

Norsk Geofysisk Forening (NGF) er en interesseorganisasjon for norske forskere i geofysikk og har som mål å fremme samarbeidet innen de geofysiske vitenskaper. Foreningen ble startet i 1917 og har rundt 200 medlemmer, hvorav de fleste hører hjemme i fagene meteorologi, oseanografi, hydrologi, faste jords fysikk, kosmisk fysikk/ionosfærefysikk og vulkanologi/geokjemi. Fra rundt år 2000 har foreningen også fått tilsig av personer fra geodesi.

Innmelding i NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Betalt kontingent i NGF inkluderer også medlemskap i European Geosciences Union (EGU) eller American Geophysical Union (AGU) hvis medlemmet ønsker det.

Innmelding i NGF, oppdatering av medlemsinfo eller andre meldinger til styret kan formidles gjennom skjema under menyvalget "Medlem".

Mye av foreningens formål og historie er oppsummert i en poster som først ble lagd i 2007, men som er oppdatert for 2012 (se under). Last gjerne ned og distribuer til geofysikere for å orientere om foreningen.

Poster

Oppslagstavle:

14.09.2018
Programmet til symposiet 26-27. september er nå klart.

15.05.2018
Jubileumsboken i anledning "Norsk Geofysisk Forening 100 år" som alle medlemmer har fått kopi av (eller fått tilbud om å få kopi av) er nå også tilgjengelig digitalt. Les mer her.

19.03.2018
Referatet fra NGF sitt årsmøte, som ble arrangert i forbindelse med 100-årsjubileumet, er tilgjengelig her.

11.10.2017
NGF sitt 100-årsjubileum ble feiret med symposium på Dr. Holms Hotell på Geilo den 20.-22. september. Tema for symposiet var "Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?" og programmet og de fleste av foredragene er tilgjengelige.

19.09.2017
Årsberetningen for 2016 er nå tilgjengelig her.

Internt
Oppdatert 1. oktober 2018. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: